Anna-Marie Sass

Anne-Marie Sass

Anna-Marie Sass er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og er autoriseret.

Siden jeg blev færdig på universitetet har jeg suppleret med flere efteruddannelser. Jeg er bl.a. grund- og efteruddannet i kognitiv terapi, krise- og katastrofeintervention, i misbrugsbehandling, eksistentiel fænomenologisk psykoterapi og er desuden uddannet i hypnoterapi og storytelling.

Jeg har omfattende klinisk praksis, dels som psykolog dels som behandlingsleder og leder. Min faglige viden opdateres kontinuerligt vha. kurser og videreuddannelse. Desuden kvalitetssikres mit arbejde ved at jeg løbende deltager i supervision bl.a. som medlem af fortløbende uddannelsesgruppe i Storytelling - hypnoterapi og narrativ terapi, samt i eksistentiel fænomenologisk psykoterapi.

 

Egen praksis

Anna-Marie Sass har haft egen praksis i Næstved siden 2007, hvor jeg valgte at starte som selvstændig i kontorfællesskab sammen med psykolog Grethe Bruun. I 2012 er psykolog Hannah Lehmann kommet til, hvis særlige fokusområde er børn og unge. 

Klinikken har til huse i lyse lokaler i den gamle smukke bygning Våbenbrødrenes Stiftelse,
Jernbanegade 14 A st. tv.

Denne centrale placering er valgt, da klinikken modtager klienter, kunder og kursister fra hele landet.

 

Jeg kan træffes

På telefon 25 17 07 77 – hvor du kan bestille tid og få oplysning om pris. Hvis jeg ikke lige er ved telefonen kan du altid lægge besked på min telefonsvarer og jeg vil ringe tilbage så hurtigt det er muligt. Du kan også maile til mig på amsass@psykologeniregionen.dk

Afbud skal gives senest dagen før inden kl. 8.30 – manglende afbud i rette tid bliver takseret.

Hvis der ikke er aftalt andet, er betalingen kontant eller via mobilepay hver gang. En del har privat forsikring eller deres arbejdsplads har en sundhedsordning. Her kan jeg afregne direkte med forsikringsselskabet / arbejdspladsen. 

Kig rundt på hjemmesidens forskellige tilbud, og kontakt mig ift. det, du måske ikke lige finder.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, af Selvstændige Psykologers Sektion, Dansk Psykologforenings Selskab for Misbrugspsykologi, af SAKT – Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi, Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose.