Hannah Lehmann

Jeg er uddannet psykolog i 2003 og autoriseret af psykolognævnet i 2009. Medlem af Dansk psykologforening. Jeg har et bredt teoretisk fundament og derudover også en bred erfaring som psykolog i offentlig regi.

Mit fokusområde har især været børn og unge. Fra 2012 har jeg valgt at være privatpraktiserende psykolog i psykologgruppen-Næstved.

 

Psykologisk rådgivning -Terapi – Undersøgelser – Kurser

Jeg har erfaring med terapi med såvel voksne som børn og unge. Herudover har jeg erfaring med at lave børnepsykologiske undersøgelser, og afholdt kurser om psykologfaglige emner, samt givet supervision til plejefamilier og lærere/pædagoger, som arbejder med børn med særlige behov. I det terapeutiske arbejde trækker jeg på forskellige metoder, og er grundig med at tilrettelægge terapien, så den passer lige præcis i forhold til den enkelte klient og den problemstilling, som er i spil. Jeg har særlig erfaring indenfor narrativ psykologi herunder storytelling, eksistentiel psykoterapi, kognitiv terapi samt selvpsykologien.

Jeg er opmærksom på hele tiden at holde mig ajour og får løbende kurser og supervision indenfor disse områder. Tidsbestilling og betaling m.m. Enhver kan frit henvende sig. Der er mulighed for tilskud, idet jeg som autoriseret psykolog kan modtage klienter, der har fået bevilget samtaler gennem sundheds- og helbredsforsikringer.

Du er velkommen til at ringe: 25 76 02 46 for at bestille tid og få oplysning om pris. Hvis jeg er optaget og ikke kan besvare dit opkald kan du altid lægge en besked, så jeg vil ringe dig op hurtigst. Betaling sker fra gang til gang. Du kan også maile mig på psykolog@hannahlehmann.dk Kig rundt på hjemmesiden og spørg til det, du måske ikke lige finder.