Supervision

Supervision som værktøj

Arbejder man med andre mennesker, kan man ikke undgå at komme i situationer, hvor supervision er en nødvendighed. Supervision er både en nødvendighed og en gave.

Supervision er en arbejdsmetode, hvor der i samtalen er fokus på arbejdet og arbejdsopgaven, og hvordan den personlige tilgang til arbejdet påvirker det.

Jeg tilbyder supervision til dig/jer, der ønsker at:

  • Skabe overblik over egne ressourcer og svagheder
  • Blive støttet i valget i relevante metoder i forhold til de opstillede mål
  • Ændre og udvikle de personlige mål med arbejdet
  • Blive opmærksom på egne blinde pletter og den betydning, der har for udførelse af arbejdet

Supervision kan foregå som individuel supervision,  f.eks. en plejefamilie, som ønsker støtte i arbejdet med det enkelte barn. Eller supervisionen kan foregå i en gruppe af medarbejdere f.eks. indenfor skole og institutionsområdet eller social- og sundhedsområdet.

Det er muligt at tilrettelægge supervisionsforløb for psykologer, som ønsker autorisation. Det kan foregå både individuelt eller som gruppesupervision.

Der er forskellige supervisionsmetoder, og jeg tilrettelægger supervisionen ud fra de behov der er hos supervisanten og den problemstilling, der skal arbejdes med.