Terapi til børn og unge

Jeg tilbyder terapi til børn og unge.  Jeg har erfaring med at tale med børn - også de børn, der helst ikke vil tale med nogen.  Gennem mit arbejde i en familierådgivning er jeg gået på opdagelse i mange børn universer og sammen har vi fundet nye veje igennem de svære processer, som de er kommet til at stå i.  

Jeg har tillid til, at børn og unge har flere ressourcer, end de ofte tillægges og selv oplever, og at vi i samarbejde kan få dem frem i lyset.

I arbejdet med børn vil du/I som forældre ofte være medinddraget, da forældrene er en af de mest betydningsfulde ressourcer. Du/I kan hjælpe med at fastholde behandlingsprocessen mellem terapi samtalerne. I kan støtte jeres barn når forandringerne bliver vanskelige og være den daglige samtalepartner/støtte i barnets liv. Barnet har brug for, at du/I er aktive medspillere i forandringsprocessen i familien.

Terapi der fokuserer på problemet

Børn og unge kan have mange forskellige problemer, der kan være tale om ensomhed, mobning, sorg over en skilsmisse, sorg over forældres sygdom eller et dødsfald. Det kan handle om eksistentielle problemer, social fobi, angst, depression, spiseforstyrrelse, udad reagerende adfærd eller selvdestruktiv adfærd som f.eks. cutting. Det kan også være, at dit barn har en diagnose, OCD, ADHD, Tourette eller lignende. Eller er under udredning for en diagnose. Altsammen noget der kan bearbejdes gennem terapi.

Alt sammen situationer, hvor det kan være hjælpsomt for barnet og familien, at barnet har samtaler hos en psykolog.

Samtalerne afholdes under rolige og rare omgivelser i vores praksis i Næstved på Sjælland hvor vi modtager folk fra hele Storkøbenhavn.

Du kan se mere om terapi til voksne her