Eksistentiel fænomenologisk teriapi

En fordomsfri måde

I den eksistentielle terapi er terapeutens fokus sammen med klienten at udforske klientens måde at være i verden. Sammen undersøger vi hvordan tilgangen til livet vækker – eller forsøger at undgå de modsætninger, de konflikter og den angst, som er livets grundlæggende vilkår.

I den eksistentielle terapi forståes terapien som et møde med sig selv – et møde, der kræver mod, da mødet vil fordre, at man tager ansvar for sig selv. Dette arbejde kræver vilje og mod til at undersøge egne potentialer - til at turde og kunne være tilstede med de tanker og følelser, der er. I arbejdet inddrager og undersøger vi sammen dine refleksioner, tanker og følelser - relationer til og erfaringer med andre.

Sandheden er ikke en entydig størrelse - der er mange sandheder, der viser sig på forskellige måder - og det tager jeg udgangspunkt i når jeg arbejder med det enkelte menneske.

Kontakt mig hvis der er interesse