Legeterapi med børn

Jeg har en efteruddannelse i legeterapi. Legeterapi er en særlig tilgang, hvor legen kan give barnets indre oplevelser og følelser en form, så barnet kan bearbejde sine problemer på en legende og kreativ måde.

Barnet kan f.eks. lege i sandkassen med de over 300 stk. legetøj, som repræsenterer verden og er beregnet til at bruge i sandet. Mens barnet leger, taler jeg med barnet om legen. Det er for barnet ofte langt lettere at udtrykke sig i en leg fremfor i en samtale. Derfor har jeg også både dukkehus og ridderborg, samt tegnemateriale og modellervoks, som barnet kan bruge til at udtrykke sig med.

I legeterapien udvikler barnet sig og lærer at mestre og arbejde med det, der er lystbetonet samt det, der er svært, ubegribeligt og konfliktfyldt. Der skabes på den måde kontakt til barnets følelser i vanskelige situationer. Legen kan styrke barnets indre følelsesmæssige kompas, så barnet fremadrettet kan reagere mere hensigtsmæssigt på sine følelser og tackle de vanskeligheder og problemer, der naturligt opstår i ethvert barns liv.

Denne terapiform er særlig gavnlig med børn som har oplevet udviklingstraumer eller akutte traumer.

Andre børn kommer med mere afgrænsede problemstillinger såsom angst, og her er den kognitive metode gavnlig, hvor vi arbejdet konkret med angsten og strategier til at overkomme den.

Nogle børn kommer med en generel tristhed og depressive tendenser uden helt at vide, hvad der ligger til grund, mens andre konkret har oplevet at miste en person de holder meget af, er ked af at mor og far er skilt, eller at de bliver mobbet i skolen. Her vil jeg ud fra det enkelte barn vælge en kombination af de nævnte metoder.

Det vigtigste i terapien er, at barnet oplever, at det giver mening, og at vi sammen kan skabe en god kontakt – så kan vi arbejde sammen og skabe nye udviklingsmuligheder. Min åbenhed og nysgerrighed på barnets indre og ydre liv er afgørende for den gode kontakt.