Terapi for voksne

Jeg tilbyder individuel terapi til voksne og til par

Der kan være situationer eller perioder i livet, hvor vi har brug for hjælp til at komme videre:

  • Du kan stå i en alvorlig livs krise, såsom skilsmisse, sygdom, dødsfald i den nærmeste familie, afskedigelse fra jobbet eller det at blive pensioneret – oplevelser, hvor du kan have brug for hjælp til at bearbejde det, som sker. 
  • Du kan opleve stress og/eller at være udbrændt i dit job.
  • Måske har du en følelse af håbløshed, nedtrykthed, tomhed og utilstrækkelighed.
  • Måske oplever du at have det svært med andre mennesker.
  • Eller oplever angst og depression.
  • Eller ønsker behandling i forbindelse med spiseforstyrrelse, cutting, ADHD, Tourette eller OCD

Uanset hvad du står midt i, vil det at samtale med en professionel hjælpe dig til at håndtere din situation. Psykologen vil lytte og støtte op om den proces, du befinder dig i.

I samtalerne kan du fortælle om dine tanker, følelser og handlinger. Du vil få mulighed for at fortælle om det, som du synes er vanskeligt at håndtere, og som du ønsker at forandre. Det er gennem relationen med psykologen hvor der stilles nye spørgsmål og arbejdes systematisk, at du bliver bevidst om dig selv og dine tanker/handlemønstre. Det er gennem disse samtaler, at du kan vælge hvordan der bedst ændres på gamle mønstre, så der er mulighed for at handle på en mere hensigtsmæssig måde fremover i livet.

At gå i terapi er at gå på opdagelse i sit liv og vælge meningsfyldte veje fremadrettet. Det er denne proces den professionelle igangsætter og støtter op omkring.

 

Tillidsfuld terapi i Næstved 

Jeg lægger stor vægt på, at du oplever kontakten med mig som tillidsfuld og tryg. Det er afgørende for, at du kan tale om og arbejde med det, som er vanskeligt for dig i dit liv lige nu. Et af mine kendetegn er, at jeg har en evne til at møde mennesker præcis, hvor de er. Åbent og respektfuldt. Jeg er lyttende, anerkendende og tilstede for dig.

Et terapiforløbet kan være af kortere eller længere varighed. Sammen finder vi ud af, hvad der passer til dig og din situation.

Hvis jeg vurderer, at du (og flere) vil have gavn af et gruppeterapiforløb, så har jeg også mulighed for at starte et sådant op.

Jeg tilbyder også terapi til børn og unge.