Terapi for voksne

Det fleste af os oplever gennem livet svære stunder, hvor vi kan have brug for hjælp til at komme videre.

Måske oplever du:

  • en følelse af stress og/eller at være udbrændt
  • en følelse af håbløshed, nedtrykthed, tomhed og utilstrækkelighed
  • at have det svært med andre mennesker
  • angst og depression

Du kan stå i en alvorlig livskrise såsom:

  • skilsmisse
  • sygdom
  • dødsfald i den nærmeste familie
  • afskedigelse fra jobbet
  • omvæltninger i familien med børn, der flytter hjemmefra
  • overgang til pension

 

Situationer, hvor du kan have brug for hjælp til at bearbejde det, som sker.

Uanset hvad du står midt i, vil det at samtale med en professionel hjælpe dig til at håndtere din situation. Psykologen vil lytte og støtte op om den proces du befinder dig i.

I samtalerne kan du fortælle om dine tanker, følelser og handlinger. Du vil få mulighed for at fortælle om det, som du synes er vanskeligt at håndtere, og som du ønsker at forandre. Det er gennem relationen med psykologen hvor der stilles nye spørgsmål og arbejdes systematisk, at du bliver bevidst om dig selv, dine tanker og handlemønstre. Det er gennem disse samtaler, at du kan vælge hvordan der bedst ændres på gamle mønstre, så der er mulighed for at handle på nye måder fremover i livet.

At gå i terapi er at gå på opdagelse i sig selv og sit liv og vælge meningsfyldte veje fremadrettet. Det er denne proces den professionelle igangsætter og støtter op omkring.