Supervision af plejefamilier

En større del af mit arbejde er at supervisere plejefamilier. Jeg har mange års erfaring med supervision samt en stor faglig viden om relationsarbejde i familier og tilknytningsvanskeligheder hos børn og unge. Børn og unge der anbringes i en plejefamilie, er ofte udfordret netop på tilknytning og relationsdannelse.

Som plejefamilie kan man dagligt komme til kort ift. hvordan man bedst møder det anbragte barn, og hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt. Min erfaring er, at plejefamilier gennem supervision får et rum til refleksion, der efterlader dem styrkede i samspillet med det anbragte barn. De får en større forståelse for barnets indre liv og handlemønstre og det samspil som skabes. De får dermed et bedre fundament at stå på og konkrete ideer at arbejde videre med.

Supervisionen tager sit udgangspunkt i den mentaliserende tilgang. Derudover kan alle mine erfaringer fra terapi med børn og unge, samt mine øvrige teoretiske referencer bringens ind i supervisionsrummet, så vi sammen kan reflektere over vanskelighederne i hverdagen og finde nye veje til at arbejde med hjemme. Det er vigtigt at have fokus på, hvad der støtter jer som plejeforældre i jeres vigtige arbejde med børnene og de unge.