Supervision Anna-Marie Sass

Faglig vejledning

Supervision eller faglig vejledning er en arbejdsmetode indenfor psykologien. Begrebet super-vision kommer fra det latinske super-videre, der betyder at se fra oven og handler om at udvikle og udvide vore værktøjer og få nye synsvinkler på arbejdet.

At supervisere handler om at bruge tid på at undersøge og afklare, hvad der er fagligt, og hvad der er personligt i den arbejdsrelaterede problemstilling. Herved kan man erhverve ny indsigt i, hvordan man tænker og handler og derefter handle på det man erfarer.

Jeg arbejder med supervision/coaching og vejledning individuelt, men også af grupper - både i klinikken og ude af huset:

 • Ledere
 • Personalegrupper knyttet til social- og sundhedsområdet,
 • Det pædagogiske område – plejefamilier og lærere / pædagoger, som arbejder med børn med særlige behov.
 • Pårørende.
 • Individuel terapi og supervision til psykologer og læger.
 • Sagssupervision og / eller personlig supervision – udvikling af en faglig profil.

 

Supervisionens indhold og fokus aftales individuelt.

Fortløbende supervision ydes i forbindelse med autorisation eller videreuddannelse.
Ud over arbejdet med supervision og terapi arbejder jeg også med coaching og kurser i kognitiv terapi.

Jeg leder gerne fortløbende supervisionskurser og supervisionsgrupper for psykologer, der skal have autorisation samt for faggrupper i social – og sundhedssektoren, eksempelvis læger, sygeplejersker, kuratorer, socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykiatrisk personale, døgninstitutions personale og for opholdssteder. Desuden superviserer jeg ledere indenfor alle brancher (her bruger man ofte begrebet coaching).

 

Supevisionsgrupper

Supervisionskurser og supervisionsgrupper udformes til den enkelte arbejdsplads eller faggruppes ønsker og behov.

 

Eksempler på supervisionstemaer:

 • Supervision af egne sager
 • Supervision af forholdet til børn og unge/klienter
 • Fokus på mødet med klienten
 • Særligt indviklede og lærerige sager/forløb
 • Dialog og kommunikation
 • Teamsamarbejde
 • Værktøjer i samtalen og i den øvrige kommunikation / samarbejde
 • Kombination af flere ”kasketter”

 

Individuel ledersupervision / coaching:

 • For ledere i det offentlige og i det private erhvervsliv.
 • Fokus på udfoldelsen af egen lederrolle
 • Fokus på lederens coaching af personale

 

Ledersupervision / coaching i gruppe:

 • Fokus på egen udvikling i lederrollen og på personaleledelse.
 • Kobling mellem det faglige og det personlige.
 • Fokus på netværk.

Grupper oprettes på forespørgsel.

 

Eksempler på afholdte kurser, uddannelsesforløb, temadage og oplæg:

 • Dansk Psykologforenings Selskab for Misbrugspsykologi
 • Frederiksborg, Roskilde, Vestsjælland, Århus,Vejle, m.fl. Amter
 • Statsamterne
 • Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt
 • AF – Storstrøm
 • Forskellige Fagforeninger
 • Forskellige kommuner
 • Menighedsråd
 • IOGT
 • Lænken
 • DSDH
 • Tolvmands-, Landbo- og husmandsforeninger

Du skal være velkommen til at kontakte mig