Hypnoterapi gennem hypnose

Hvad er forskellen på hypnoterapi og hypnose?

I det terapeutiske arbejde skelnes mellem hypnose og hypnoterapi. Hypnose er ikke en behandling i sig selv, men en teknik til at frembringe en bestemt sindstilstand – trancen – som er nødvendig for at kunne gennemføre hypnoterapien. Når man er i trance får man spontant en forbindelse mellem det bevidste og underbevidste i sindet. Mange kender trancetilstande fra hverdagen – f.eks. når vi ”falder i staver” eller har prøvet at være i ”køretrance” - en tilstand som mange kender, når de kører bil, ved at man ”vågner op” og forundres over ”Hvordan er jeg nået hertil ?”.

 

Sikkert i trance

Når man bliver hypnotiseret er tilstanden den samme. Her er det terapeuten, der, med klientens accept, aktivt hjælper klienten til at komme i trance og guider videre, så klienten i trancen får mulighed for at arbejde med at lægge noget bag sig eller se anderledes på det, som måtte dukke op som klientens fokus i trancen.

  

Hvordan foregår hypnose på vores klinik i Næstved?

Som regel begynder man med at etablere en fysisk afslapning, som ofte bliver fulgt af en langsommere vejrtrækning og en roligere puls. Når terapeuten fører klienten ind i den hypnotiske trancetilstand bortledes klientens opmærksomhed fra ydre påvirkninger og terapeuten hjælper til at fokusere på indre sansninger og oplevelser. Hypnose er ikke det samme som en afslapningsøvelse, men den indledende afslapning er en metode til at gøre sig parat til arbejdet under hypnosen. Den fremkaldte trance kan have forskellig dybde.

 

I sikre og professionelle hænder

Forudsætningen for hypnoterapi - som al anden terapi - er følelsen af tryghed og tillid - og hertil kommer en vis indsigt i den eller de problematikker man, som klient ønsker, at arbejde med i hypnose. Derfor vil hypnose aldrig foregå i de første sessioner. At gå i trance er ganske frivilligt. Der er forskel på, hvor modtagelige vi, hver især, er overfor hypnose - nogle mennesker er meget hypnotiserbare, andre har vanskeligere ved det og en lille del er slet ikke modtagelige. Fakta er, at ingen behøver at være bekymret for at blive hypnotiseret mod sin vilje. Det kan ikke lade sig gøre idet man under hypnosen bevarer kontrollen, med hvad man foretager dig. – Ingen kan bringes til at handle på måder, som man ikke ville have gjort under andre omstændigheder. Væsentlig for mange er således visheden om, at man kan gå ud af trancen når man vil.

 

Vil du vide mere om hypnose?

Ønsker du at komme i hypnose, eller vil du blot høre mere om processen så er du velkommen til at kontakte mig her. Ring på Telefon  25 17 07 77 eller skriv på mail: amsass@psykologeniregionen.dk

Psykologgruppens lokaler er beliggende på Jernbanegade 14, st. tv., 4700 Næstved, hvor vi modtager klienter fra hele Sjælland, herunder Storkøbenhavn, til fx hypnose. 

 

Hypnose i Næstved, Storkøbenhavn og resten af Sjælland

Vi har mange års erfaring med hypnose på vores klinik i Næstved. 

 

Jeg kan også hjælpe med kognitiv terapi og storytelling.