Job og Sygefravær

På nogle arbejdspladser tilbydes personalet som led i sygefraværspolitikken hjælp til afklaring af deres situation i forbindelse med sygefravær. Medarbejderen kan måske pga. særlige problematikker ikke magte arbejdet som aftalt. Jeg har stor erfaring med psykologisk behandling i sådanne situationer.

Målet med den psykologiske behandling – at få medarbejderen tilbage til/bevare arbejdet – er relevant ved følgende problematikker:

  • Stress- og angsttilstande,
  • Depression,
  • Misbrugsproblematikker, alkohol, medicin, mad, m.m.
  • Chok og traumer
  • Overgreb / krænkende oplevelser
  • Styrkelse medarbejderens selvværd/selvtillid,
  • Langvarige konflikter

Medarbejderen vil i arbejdet få redskaber til at øge graden af mestring og handlekraft.

Forud for behandlingsarbejdet aftales rammer med arbejdspladsen og medarbejderen.

Kontakt mig gerne for interesse