Øvrig supervision

Når man arbejder med mennesker, kan man ikke undgå at komme i situationer, hvor supervision er nødvendig. Supervision er samtidig altid en gave. En gave fordi man tilbydes et særligt blik på sin praksis, der gør, at man går fra supervisionen med fornyede kræfter og overskud.

Supervision er en arbejdsmetode, hvor der i samtalen er fokus på arbejdet og arbejdsopgaven, samt hvordan ens personlige tilgang påvirker begge dele.

"Når jeg har sagt, hvad jeg tænker, kan jeg tænke over, hvad jeg har sagt – Ole Løw"

Jeg superviserer lærere, pædagoger, socialrådgivere, familieplejekonsulenter og personalegrupper fra opholdssteder. Jeg superviserer såvel enkeltpersoner som hele personalegrupper.

Ekstern supervision i forbindelse med autorisation

Er du psykolog og skal du i gang med din autorisation, tilbyder jeg ligeledes ekstern supervision. Der er et krav om, at man skal have modtaget 160 timers supervision, før man kan blive autoriseret, heraf mindst 40 timer hos ekstern supervisor. Du kan læse mere om regler og krav vedr. supervision på psykolognævnets hjemmeside. Kontakt mig så laver vi en aftale, der passer dig og dit arbejdssted.