Børn - unge

Jeg har arbejdet som børnepsykolog i mange år og har stor erfaring i at samtale med børn og unge - også dem, der helst ikke vil tales med. Børn og unge kan have brug for et sted, hvor de uden at skulle tage hensyn til den voksne, kan fortælle om deres oplevelser, tanker og følelser.

Jeg er ikke i tvivl om, at børn og unge har langt flere ressourcer, end de ofte tillægges - og flere end de selv oplever. Jeg ved, at vi i samarbejde kan få dem frem i lyset og har oplevet mange gange, hvordan barnet eller den unge pludselig kan tage kvantepring i deres udvikling.

Børn og unge kan have mange forskellige slags problemer. Der kan være tale om ensomhed, mobning, sorg over en skilsmisse, sorg over forældres sygdom eller et dødsfald.

I dagens Danmark, hvor presset fra de sociale medier, uddannelsesinstitutioner m.m. er stigende, ser vi desværre flere børn og unge med eksistentielle problemer, stress, angst, depression, social fobi, spiseforstyrrelse, udadreagerende- eller selvdestruktiv adfærd.

Disse børn og unge kan have svært ved at se en vej ud, men der er altid en vej.

Barnet og den unge kan også have en diagnose eller være under udredning. Noget der kan behandles og bearbejdes gennem terapi.