De vigtige forældre

Når jeg har børn i samtaleforløb, kan der være brug for, at du/I som forældre bliver medinddraget, da forældrene er en af de mest betydningsfulde ressourcer i barnets liv. Selv om barnet kan have brug for at have sit ”eget rum” i terapien hvor der er fortrolighed, kan I være vigtige i processen og kan hjælpe med at forankre indsigterne hjemme i familien. Derfor vil den forælder, der følger barnet til terapi ofte være med de sidste 10 minutter af timen, så barnet og jeg kan forklare og fortælle om vigtige indsigter eller hjemmeopgaver.

Du/I kan støtte jeres barn når forandringerne bliver vanskelige samt være den daglige samtalepartner/støtte i barnets liv. Barnet har brug for, at du/I er aktive medspillere i forandringsprocessen i familien. På den måde skabes de bedste resultater for jer alle.

Forældresamtaler/Familiesamtaler

Når børn og unge har det svært, har hele familien det svært. Eller børn og unge kan have det svært, fordi familien har det svært. Tingene hænger sammen og derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på det samspil, vi har med hinanden. Jeg anbefaler forældresamtaler, fordi vi som voksne ofte har nogle flere handlemuligheder end barnet og den unge har. I forældresamtaler taler jeg med jer forældre uden at børnene er med. Jeg taler med jer om, hvad I synes, der er vanskeligt, men også hvad I synes, der fungerer godt og hjælper jer til at se nye perspektiver og prioritere hvad der skal fokus på/eller forandres. På et senere tidspunkt kan barnet/den unge evt. også deltage i samtalerne eller have brug for individuelle samtaler.