Narrativ terapi

Narrativ terapi – hvad er det?

En terapiretning, som tager udgangspunkt i de historier (narrativer) mennesker fortæller om sig selv. – Det vi gør og oplever i vores liv bliver kædet sammen – bliver tillagt en mening og bliver til de historier vi fortæller om os selv og bliver dermed os. Når klienter opsøger psykologer er det ofte pga. negative tankemønstre og forståelser af deres livssituation.

 

Kortlægge problemernes landskab

I terapien arbejder man med at placere problemet udenfor klienten – ”Det er ikke personen, der er problemet, men problemet, der er problemet” siger Michael White, der er en af grundlæggerne af denne terapeutiske metode. Med dette udgangspunkt søger terapeuten at kortlægge problemernes landskab – skabe en distance mellem klienten og problemet også kaldet eksternalisering.

 

Skabe flere forståelsesmuligheder

Narrativ terapi handler ikke om at erstatte negative forståelser med mere positive forståelser, men om at skabe flere forståelsesmuligheder, så klienten kan få mulighed for at se sig selv og sin egen situation på en mere nuanceret måde. I den narrative terapi er det klientens identitet, værdier og drømme for livet, der først udforskes. Fokus er at hjælpe klienter til at til at blive mere bevidste om egne værdier, da det vil gøre klienterne bedre i stand til at tackle problemer i livet og dermed få andre historier om sig selv.

I narrativ terapi vil terapeuten være optaget af, hvordan klienten har klaret problematiske situationer – herved skabes et fokus på de handlemuligheder klienten allerede er i besiddelse af og bruger. 

 

Du skal være velkommen til, at kontakte mig.