Kognitiv terapi

Erkendelse/tænkning med kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi som oprindelig blev udviklet af Albert Ellis og Aaron Beck. Kognition stammer fra engelsk og betyder erkendelse/tænkning. Kognitiv terapi er en terapiform, der arbejder med at hjælpe klienten til at blive bevidst om egen måde at tænke på. – Det er ikke situationen i sig selv, som er afgørende for, hvordan vi reagerer. Det er vores (negative) tolkning af situationen - altså dét man tænker - der er bestemmende for følelser og handlemuligheder i de konkrete situationer, som man er i.

Når man bliver bevidst herom, kan man arbejde med at ændre på den måde man tænker - og dermed de følelser man har.

 

Negative automatiske tanker

 • Kommer ufrivilligt til os, særligt når vi er under pres eller stressede.
 • Opstår så hurtigt og nærmest "refleks" - agtigt, at vi ikke er opmærksomme på dem, men kun på de følelser og kropslige fornemmelser, tankerne forårsager.
 • Antages som værende sande, uden at vi stiller spørgsmålstegn ved dem.
 • Resulterer i en ond cirkel, fordi de påvirker vores følelser og adfærd på en sådan måde, at vores handlingsmønstre opretholdes og gentages igen og igen.

 

Leveregler

 • Regler, som vi lever efter, fordi vi har oplevet, at de har været nødvendige / hjælpsomme i vores fortid. Det kan f.eks. være regler, som vi har taget til os, fordi vi har oplevet, at der er blevet stillet særlige krav til os.
 • Leveregler kan være normer ("det er forfærdeligt at fejle") eller formodninger ("hvis jeg fejler, er jeg ikke noget værd").
 • Leveregler medfører, at vi forfølger nogle strategier, der har til formål, at vi undgår at komme i kontakt med vores negative antagelser om os selv (f.eks. at skulle gøre alting perfekt).
 • Vores leveregler medfører ofte ulemper for os i dag (de er umoderne), men de fastholdes alligevel, fordi de er blevet en vane for os, og fordi vi ikke har oplevet, hvilke konsekvenser nogle alternative leveregler ville have for os.

 

Der er altid åbenhed om, hvilke metoder, der bliver anvendt i behandlingen, og jeg underviser - i kognitiv terapi kaldes det psykoedukation - klienten i, hvordan de symptomer, vedkommende oplever skal/kan forstås.

 

Kognitiv terapi - en udvikling af evnen til at tænke:

 • Funktionelt
 • Rationelt
 • Analyserende

 

Formålet med kognitiv terapi:

 • At øge egne handlemuligheder
 • At gøre oplevelsernes emotionelle kvalitet bedre

 

Hvis du føler at du, udfra ovenstående, kunne få noget ud af kognitiv terapi, så er du velkommen til at kontakte mig. Psykologgruppens lokaler er beliggende på Jernbanegade 14, st.tv., 4700 Næstved, hvor vi modtager klienter til kognitiv terapi fra særlig Sjælland og Storkøbenhavn.

 

 For interesse - Kontakt mig.

 

 

 

Jeg kan også hjælpe med hypnose og storytelling.