Behandling af stress

Stress rammer desværre stadig flere mennesker og er man ramt af stress kan man være nødt til at sygemelde sig i en periode for igen at kunne vende tilbage til sit arbejde på et senere tidspunkt. Krop og psyke har brug for at restituere sig. Ligesom et brækket ben har brug for ro til at hele.

Symptomer på stress kan være, hvis du:

  • Har svært ved at sove om natten
  • Har svært ved at huske og overskue de opgaver, du ellers plejede
  • Bliver lettere irriteret og/eller får lettere til tårer
  • Har hovedpine eller ondt i kroppen pga. spændinger.

Gennem stress-behandling hos mig vil vi have fokus på at reducere dine symptomer ved at arbejde med at skabe den nødvendige ro omkring dig. Det betyder, at du får hjælp til at arbejde med at skabe mere ro inde i dig. Vi vil have fokus på ting, som gør dig glad og arbejde med mindfullness for at skabe mere ro og glæde i dit liv. Gennem samtalerne vil vi også arbejde med, hvilke stressorer du har i din hverdag, og hvordan de kan justeres eller fjernes. Måske skal du på arbejdet lave mere af en type opgaver frem for andre i en periode?

Hvis du er sygemeldt fra dit job, har du sikkert mange tanker om, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til dit arbejde igen. Her vil du kunne trække på mine mange års erfaringer på dette felt, så vi sammen kan drøfte hvad der vil være godt for dig i netop din situation.

At arbejde sig ud af stress handler om at få tilstrækkelig megen ro i sit nerve- og hormon system til igen at kunne mærke, hvad der er vigtigt og glædeligt i livet, så kursen igen kan sættes.

Tillidsfuld terapi

Jeg lægger stor vægt på, at du oplever kontakten med mig som tillidsfuld og tryg. Det er afgørende for, at du kan tale om og arbejde med det, som er vanskeligt for dig i dit liv lige nu. Et af mine kendetegn er, at jeg har en evne til at møde mennesker præcis, hvor de er. Åbent og respektfuldt. Jeg er lyttende, anerkendende og tilstede for dig.

Et terapiforløb kan være af kortere eller længere varighed. Sammen finder vi ud af, hvad der passer til dig og din situation.