Terapi Anna-Marie Sass

Vi kan alle komme ud for perioder i vores liv, hvor vi kan have brug for hjælp til at komme videre i livet.

 Det kan f.eks. være at man:

  • Mangler selvtillid, oplever stress, føler sig overvældet, nervøs, usikker, rastløs, ensom, angst, humørsvingende eller depressiv.
  • har problemer ift. samliv, parforhold, seksualitet, job, andre mennesker, børn, grænser, mad, tobak, alkohol eller familie.
  • har været udsat for misbrug, overgreb, incest, vold
  • har haft alvorlig sygdom, eller har mistet en, man var tæt knyttet til.

 

Refleksion og forandring

Dette sker bedst sammen med en person med faglig og professionel viden og følelsesmæssig distance. I terapi kan man tale med psykologen om sine tanker, følelser og handlinger og gennem psykologens spørgsmål og valg af psykologisk metode udforske sine problemstillinger. – Klienten kan gennem kontakt med en psykolog blive mere bevidst om sig selv, sine reaktionsmønstre og sine måder at være sammen med andre på, og derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv.

Terapiforløbet kan være af kortere eller længere varighed. Man kan gå i terapi individuelt, som par, som familie eller i gruppe.

 

Terapeutiske retninger

Der findes mange forskellige terapeutiske retninger og de kan opdeles i følgende hovedretninger.

  • Psykodynamisk / Psykoanalytisk terapi
  • Kognitiv / Adfærdsorienterende terapi
  • Eksistentialistisk / humanistisk terapi
  • Systemisk / strukturel terapi

De forskellige psykoterapeutiske retninger er udtryk for forskellige menneske- og livssyn. De fleste psykologer har et bredt kendskab til de forskellige terapeutiske retninger via deres grunduddannelse på universitetet. Mange foretrækker efterfølgende at fordybe sig i en enkelt eller nogle af disse retninger.

 

Min faglige base

Min faglige base har taget udgangspunkt i den eksistentialistisk/humanistiske tænkning og herfra har jeg fordybet mig i psykodynamisk og kognitiv terapi, eksistentiel fænomenologisk psykoterapi, samt storytelling / narrativ terapi og hypnoterapi. Med andre ord, så foretrækker jeg at arbejde ud fra en bred vifte af terapeutiske metoder tilpasset den enkelte. 

Kontakt mig, hvis du ønsker min hjælp