Hypnose

Fortløbende supervisions- og træningsgrupper i hypnoterapi. Desuden individuel terapi med brug af hypnose.

Jeg er en af lærerne i DSKH er Dansk Selskab for Klinisk Hypnose – en forening af læger, psykologer og tandlæger. Den 1 årige Diplomuddannelse i klinisk hypnose har eksisteret siden 2006. Jeg har været med i lærergruppen fra 2006-2014. Uddannelsen indeholder en bred introduktion til hypnosen.

Læs mere om uddannelsen indhold på foreningens hjemmeside www.hypnoterapi.com

Jeg er med  på behandlerlisten i Selskab for Hypnose, Dansk Psykologforening (www.hypnosepsykologer.dkog bruger hypnosen som en aktiv del af mine behandlingsmetoder, i tilfælde hvor klienten ønsker det, og hvor det kan have en positiv effekt. Underviser på kurser i Selskabet og skriver artikler om hypnose, som er udgivet i Selskabets blad ”Tidsskrift for klinisk hypnose” og i DSKH´s medlemsblad ”Hypnoterapi”. Se artiklerne undr Publikationer.

 

Trance

I samtalerne kan vi anvende hypnose, hvor klienten eller supervisanden inviteres ind i en trance tilstand. I modsætning til scene hypnosen, foregår den kliniske hypnose i et samarbejde mellem terapeut og klient eller mellem supervisor og supervisand, hvor der lægges vægt på, at klienten eller supervisanden bevarer kontrollen. Trancetilstanden bruges så at sige i jegets tjeneste som en åbenhed overfor nye ideer, nysgerrighed og parathed til at eksperimentere. I trancen vil klienter og supervisanden ofte gen-forbinde sig med ”gemte og glemte” resurser.

Trancetilstanden er en udvidelse af hverdagsbevidstheden. Trancetilstanden som ”arbejdsfelt” i terapi og i supervision, giver klienten eller supervisanden mulighed for at udforske deres indre verden og deres forståelse af den ydre verden. Trancer opstår hele tiden spontant, og er det oplevelsesfænomen, mange omtaler som: ”Jeg var lige væk et øjeblik” – ”Jeg gik i mine egne tanker” – ”Jeg faldt lige i staver”. Udtalelserne viser hen til, at selvom vedkommende fysisk er her lige nu i samme realitet, som samtalepartneren, har vedkommende lige været på en lille indre udflugt, dissocieret fra hverdagsvirkeligheden og associeret sig eller forbundet sig til en tanke, et minde, en fornemmelse, en fremtidsforestilling, alt lige fra indkøbssedlen til filosofisk undren.

 

Tranceinvitationer vægter den enkeltes egen kontrol og villighed til at opleve trance.

Den indad orienterede opmærksomhed findes i spændvidden fokuseret opmærksomhed til defokuseret opmærksomhed. I den fokuserede opmærksomhed er klienten eller supervisanden optaget af sin problemstilling, løsninger mv., mens den defokuserede tilstand kan opleves lidt mere drømmeagtig med opmærksomheden på, hvad der bare sker af sig selv, måske i klare billeder, måske bare i farver, mønstre, fornemmelser. Når vi inviterer til en tranceoplevelse, bruger vi klientens egne metaforer eller foretrukne perspektiver.

Mange terapier har kortere eller længere spontane tranceperioder af fokuseret bevidsthed og indbyrdes trance mellem samtalens partnere. Når vi arbejde med hypnose, inviterer vi aktivt ind i trancen.

Vil du vide mere om brug af hypnose, er du velkommen til at ringe eller skrive.