Hypnose

Fortløbende supervisions- og træningsgrupper i hypnoterapi. Desuden individuel terapi og individuel supervision med brug af hypnose.

Jeg har tidligere været en af lærerne i DSKH er Dansk Selskab for Klinisk Hypnose – en forening af læger, psykologer og tandlæger. Den 1-årige Diplomuddannelse i klinisk hypnose har eksisteret siden 2006. Jeg har været med i lærergruppen fra 2006-2014. Uddannelsen indeholder en bred introduktion til hypnosen. Jeg er fortsat på behandler listen i DSKH.

Psykologfagligt selskab for hypnose, som er et selskab for psykologer i Dansk Psykologforening arrangerer også både kurser og foredrag om hypnose. Jeg underviser med jævne mellemrum i Psykologfagligt selskab. Senest et to dages kursus i ”Hypnose og supervision” og fremover kommer der et 2x2 dages kursus i ”Ericksonian inspireret hypnose – fokus på metode og baggrundstænkning”.

Jeg har ud over bogen sammen med Per Nilsson ”Hypnose i terapi og i supervision”, skrevet flere artikler om hypnose, som er udgivet i de to selskabers medlemsblade: ”Tidsskrift for klinisk hypnose” og ”Hypnose”. Artiklerne findes under publikationer. 

Trance

I samtalerne kan vi anvende hypnose, hvor klienten eller supervisanden inviteres ind i en trancetilstand. I modsætning til scenehypnosen, foregår den kliniske hypnose i et samarbejde mellem terapeut og klient eller mellem supervisor og supervisand, hvor der lægges vægt på, at klienten eller supervisanden bevarer kontrollen. Trancetilstanden bruges så at sige i jegets tjeneste som en åbenhed overfor nye ideer, nysgerrighed og parathed til at eksperimentere. I trancen vil klienter og supervisanden ofte gen-forbinde sig med ”gemte og glemte” resurser.

Trancetilstanden som ”arbejdsfelt” er en udvidelse af hverdagsbevidstheden.

Trancetilstanden er en udvidelse af hverdagsbevidstheden. Trancetilstanden som ”arbejdsfelt” i terapi og i supervision, giver klienten eller supervisanden mulighed for at udforske deres indre verden og deres forståelse af den ydre verden. Trancer opstår hele tiden spontant, og er det oplevelsesfænomen, mange omtaler som: ”Jeg var lige væk et øjeblik” – ”Jeg gik i mine egne tanker” – ”Jeg faldt lige i staver”. Udtalelserne viser hen til, at selvom vedkommende fysisk er her lige nu i samme realitet, som samtalepartneren, har vedkommende lige været på en lille indre udflugt, dissocieret fra hverdagsvirkeligheden og associeret sig eller forbundet sig til en tanke, et minde, en fornemmelse, en drøm, et ønske, en fremtidsforestilling, alt lige fra indkøbssedlen til filosofisk undren.

Spændvidde i trance

Den indad orienterede opmærksomhed findes i spændvidden fokuseret opmærksomhed til defokuseret opmærksomhed. I den fokuserede opmærksomhed er klienten eller supervisanden optaget af sin problemstilling, løsninger mv., mens den defokuserede tilstand kan opleves lidt mere drømmeagtig med opmærksomheden på, hvad der bare sker af sig selv.  Når vi inviterer til en tranceoplevelse, bruger vi klientens eller supervisandens egne metaforer eller foretrukne perspektiver. Alt sker i en samarbejdsrelation mellem klient og terapeut, mellem supervisand og supervisor.

 

Stikord til Ericksonian Hypnoterapi eller Erickson inspireret hypnose

 

Da jeg primært arbejder ud fra den retning i hypnose, som blev grundlagt af Milton H. Erickson, følger hermed en række væsentlige stikord.

 • Samarbejdet og relationen mellem klient og terapeut, supervisand og supervisor
 • Terapeuten, supervisor faciliterer mulighedsrum for forandring og vækst
 • Arbejde med hypnoterapeutisk sprog   
 • Lytte sig ind på klientens univers – klientens, supervisandens ordbog
 • Kroppens ”tale” og kroppen i rummet
 • Sansning af narrativer på alle planer
 • Indre fokus via enkle åndedrætsøvelser
 • Direkte og indirekte interventioner
 • Kreativitet i interventioner og i fælles tredje
 • Metaforer og storytelling
 • Facilitere forandring – eksperimentere med muligheder
 • Forandring, træning starter i terapirummet
 • Fokus på nuet
 • Kreativitet i interventioner og i fælles tredje

 

Vil du vide mere om brug af hypnose, er du meget velkommen til at ringe eller skrive.