Narrativer

Ethvert menneske har en selvfortælling

Et narrativ er det engelske ord for en fortælling. Ethvert menneske har en selvfortælling, som består af mange lag af fortællinger, ofte med en dominerende fortælling eller en dominerende storyline. I terapi og i supervision udforsker vi sammen de selvfortællinger, som klienten eller supervisanden bringer med sig. Vi leder efter unikke undtagelser i den dominerende fortælling og får bragt flere og måske nye fortællinger frem, som kan være mere konstruktive og givende for klienten eller supervisanden.

I hypnosen taler vi om at lede efter gemte og glemte resurser og gen-finde, gen-opdage og gen-forbinde sig med resurser og helende fortællinger. I den narrative terapi ser vi på fortællingers dobbelthed: at vi altid taler ud fra noget, når vi taler ind i noget. Vi leder efter det fraværende men implicitte. Hvis et mennesker er grundigt træt af sin livssituation og giver udtryk for det, ligger der ofte en anden fortælling bag, enten erfaringer med en anden livssituation eller lige så stærkt drømmen eller ønsket om noget andet. Da livet er multihistorielt, vil der ofte være tale om både erfaringer og drømme, som vi sammen kan udforske i en samtale.

 

Fælles tredje i samtaler og supervision

Til udforskningen af narrativer, bruger vi samtalen. Vi kan desuden bruge hypnose, guidede indre rejser, metaforer eller storytelling. Vi kan også arbejde med fælles tredje i form af billeder. Vi bruger ofte billedmaterialet Visuel Explorer, hvor vi eksempelvis kan lade nogle billeder repræsentere problemstillingen eller den nuværende uønskede situation og lade andre billeder repræsentere håbet, drømmen, målet eller den ønskede situation for så at udforske forbindelsen mellem de to hold billeder. Ind imellem er der brug for også at vælge hjælpekort til at styrke klientens eller supervisandens mod, energi og resurser i de udfordringer, de hver især står overfor.

 

Kontakt mig her.