Storytelling

At lave en historie

Storytelling er det fælles tredje mellem mennesker, hvor vi deler erfaringer og spejler os i hinandens fortællinger. At lave en historie, at samle hændelser til forløb, som bliver til fortællinger og historier er en særlig menneskelig måde at forholde sig til at forstå- og være i livet på. Historierne er et supplement til den øvrige samtale, som finder sted i terapi eller i supervision, sådan set i enhver samtale mellem mennesker, og stiller den, som hører historien frit til at lade sig føre hvorhen, det er meningsfuld for vedkommende selv, uanset hvad fortællerens intention med historien har været.  

 

Inspirerende arbejdsmetode

Storytelling er en arbejdsmetode inspireret af eventyr fortælletraditionen og af Ericksonian hypnoterapi. Metoden bygger på brug af historier og metaforer som feedback til enkeltpersoner, grupper og organisationer, der arbejdes med indirekte påvirkning via de temaer og muligheder, som historierne rummer og via de symboler, som metaforerne bærer frem. Hypnotiske historier bruges i terapi og i supervision til at adresse klientens eller supervisandens temaer eller problematikker. Intentionen er at fremme den gode historie, i terapien den helende historie og i supervisionen historier som det fælles tredje til at fremme kreative processer.

 

Storytelling kurser

Kurser og supervisionsgrupper i storytelling, hypnoterapi og narrativ terapi udformes til den enkelte arbejdsplads eller arbejdsgruppes ønsker.
Desuden Storytelling anvendt i coaching og supervisionsgrupper for psykologer i Storytelling metoden.

Foredrag og inspirationsdage med udgangspunkt i min bog Storytelling i terapi og i supervision.

Findes som e-bog på Dansk Psykologisk forlag og i genoptrykt udgave hos mig.

 

Kontakt mig, hvis det har interesse