Supervision og faglig vejledning

Supervision eller faglig vejledning er en arbejdsmetode indenfor psykologien. Super-vision kommer fra det latinske super-videre, at se fra oven og handler om at udvikle og udvide vore arbejdsmetoder og få nye synsvinkler på arbejdet.

 

Supervisionskurser i Storkøbenhavn

Jeg leder fortløbende Supervisionskurser og supervisionsgrupper for psykologer, for andre faggrupper i social – og sundhedssektoren, eksempelvis socialrådgivere, sagsbehandlere, konsulenter, lærere, pædagoger, familieplejekonsulenter, psykiatrisk personale, døgninstitutions personale og for opholdssteder.

 

Individuel supervision for psykologer

 • Sags supervision og / eller personlig supervision – udvikling af en faglig profil
 • Supervisionens indhold og fokus aftales individuelt
 • Fortløbende supervision i forbindelse med autorisation eller videreuddannelse
 • Individuel supervision for psykolog leder
 • Individuel supervision for psykolog supervisorer – supervision af supervision
 • Individuel terapi for psykologer som led i træning og videreuddannelse

 

Supervisionsgrupper

Supervisionskurser og supervisionsgrupper udformes til den enkelte arbejdsplads eller faggruppes ønsker og behov. Kontakt mig for at få et skræddersyet kursus eller supervisionsgruppeforløb.

 

Eksempler på supervisionstemaer 

 • Supervision af egne sager
 • Supervision af forholdet til børn og unge/klienter
 • Fokus på mødet med klienten
 • Særligt indviklede og lærerige sager/forløb
 • Dialog og kommunikation
 • Teamsamarbejde
 • Værktøjer i samtalen og i den øvrige kommunikation / samarbejde
 • Kombination af flere ”kasketter” 

 

Mere avanceret træning i supervision

 • Supervisionsprocessen teori og metode
 • Supervision af egen supervision/vejledning/rådgivning
 • Udvikling af egen profil i faget/arbejdet 

Supervisorkurser i Dansk Psykologforenings efteruddannelse

 • Supervisionsprocessens teori og metode (8 enkeltdage)
 • Læs mere om kurserne, som gennemføres hvert år med start i efteråret på Dansk Psykologforenings hjemmeside: www.dp.dk
 • Tilmelding hos kursussekretær Gitte Jensen, DP 35 26 99 55

 

Supervision af andre faggrupper

2 dages kursus for psykologer – godkendt under det tværgående modul 3.20

 

Ny ordning

Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.20, 12 timer

 

Interesseret i at høre mere om supervision? 

Vi har beliggenhed i Næstved på Sjælland, hvor vi modtager folk fra hele Storkøbenhavn. 

Kontakt mig her