Trænings og supervisionsgrupper

Hermed en oversigt over fortløbende trænings og supervisionsgrupper i klinikken, hvor deltagelse også kan tælle i efteruddannelse som specialist eller supervisor.
Desuden oprettes nye grupper efter ønske. 

 

Fælles supervisionsgruppe

Supervisionsgruppe som arbejder med terapi og supervision. Mødes 3 dage pr. semester.
Optager fortløbende nye medlemmer. Max. 8 medlemmer.

 

Historieskrædderiet

Gruppen mødes 2 dage i træk pr. semester og arbejder med både personlig udvikling og supervision. Optager fortløbende nye medlemmer.

 

Masterclass

Masterclass med fokus på supervision og supervision af supervision.
Fokus på teori- og metodedrøftelser.
Optager fortløbende nye medlemmer. Max. 8 medlemmer.

 

Hypnosegruppe

Supervisionsgruppe, hvor Grethe superviserer de 4 deltagere med brug af hypnosemetoder. Gruppen mødes 3 eftermiddage af 3 timer hvert semester.
Hvis du ønsker at vide mere om de enkelte grupper og mulig deltagelse, kontakt Grethe.

 

Lægegrupper

Supervision for praksislæger i gruppe 3 x 2,5 t. pr. semester.
Pt. 2 fortløbende grupper.
Grupper oprettes efter aftale.