Nyheder

Supervisionsprocessens teori og metode: Udvikling af supervisorrollen

Supervisortræning

 • nr.401528
 • Sted Region Hovedstaden, D.P.
 • 3.3.2025-25.11.2025
 • Tilmeldingsfrist 20.01.2025
 • deltagere 8
 • Pris 21995 kr.

 

 

Underviser


Grethe Bruun, cand. psych., specialist og supervisor i Psykoterapi og i Børnepsykologi

Formål
Formålet er – med Kirkegaards udtryk at træde i karakter – at udvikle din personlige supervisorstil, således at du selvstændigt og på specialistniveau kan tilrettelægge og udføre supervisionsopgaver ift psykologer, samt vurdere den personlige og faglige udvikling hos supervisanden.
Kurset er godkendt både til den teoretiske del af supervisoruddannelsen (30 timer) og til modtagelse af 20 timers supervision af supervision. På den teoretiske del opnår specialisten viden og kompetence til at anvende eget teoretisk ståsted i sin rolle som supervisor og foretage afgrænsning til andre teorier.
Kurset er godkendt til 19.2.4. Supervisionsprocessens teori og metode med 30 timer samt 19.2.3. supervision af supervision med 20 timer. 

Læringsmål
Kurset beskæftiger sig med supervisions-processens teori og metode med særligt fokus på udviklingen af en personlig stil som supervisor, samt at din professionelle historie og erfaringsbaggrund som supervisor inddrages.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At kunne tilrettelægge og udføre supervisionsopgaver på specialist niveau.
 • At organisere, strukturere og gennemføre supervisionsopgaver med en klar supervisionskontrakt, inddragelse af organisationsforståelse, dobbeltroller, etisk refleksion, etc.
 • At anvende flere metoder indenfor supervision og få skærpet at have fokus på både metode og indhold, når du fremover superviserer.

Du vil få kompetence i:

 • At blive bedre til at sætte scenen, at styre supervisionsprocessen og være tydeligere i supervisorrollen.
 • At reflektere over og udvikle din egen supervisionspraksis, samt lægge en strategi for, hvordan du fortsat kan udvikle din supervisionsstil.

Målgruppe
Psykologer, der ønsker supervisorgodkendelse og som udfører supervisionsopgaver.

Undervisningsform 
Demonstrations supervision ved underviser med vægt på metodeudvikling. øvelser i mindre grupper, hvor deltagerne træner supervisorfærdigheder. Læsning og præsentation af supervisions teori. Supervisortræning med deltagernes egne supervisionssager. Individuel supervision i gruppe med brug af forskellige modeller for teamet. Inddragelse af fælles tredje i form af arbejde med historier og metaforer, med billedmateriale og med Footprintings, som inddrager kroppen i supervisionsrummet. 

Temaer i kurset

 • Mødet i supervisionsprocessen – en inspirationsspiral.
 • Model - At stå i det åbne.
 • Præsentation af en bred vifte af teoretiske retninger indenfor supervision.
 • Supervisors fagpersonlige udvikling – udviklingstrin for supervisand og for supervisor.
 • Supervisionens 5 olympiske ringe: undervisning, rådgivning, terapi, supervision og organisation.
 • Supervisors 4 foki i supervision af terapi og af supervision: supervisor og terapeut, supervisand og klient, relationen mellem dem og "det indre øje".
 • Supervisors udkigspost: det tænkende, det skabende, det legende og det sociale menneske.
 • Supervisor og supervisand relationen: selvfortælling, relationel fortælling, kulturel fortælling.
 • "Parallelle processer" i supervision.
 • Supervisors professionelle nærvær.
 • Supervisor sætter scene til supervision med ansvarlighed, valg og etik.
 • Supervisors indre kompas: ideologi, metode, intuition, brug af selvet.
 • Supervisionsfeltet, supervisionsprincipper og supervisionsmetoder.
 • Supervisionsdifferentiering i forhold til forskellige faggrupper.
 • Supervision af individuel supervision og af gruppesupervision.
 • Fokus på supervisorpositionen - supervision af supervision.
 • Fælles tredje i supervision fx historier, billedmateriale og Footprintings (kroppen med i supervision). 

Forberedelse
Til hver kursusgang læses kapitler i grundbøgerne og/ eller udvalgte artikler. 

 Grundbøger

Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (red.) (2011): Veiledning i psykoterapeutisk arbeid” Universitetsforlaget, Oslo

 • Claus Haugaard Jacobsen, Claus og Mortensen, Karen Vibeke: Supervision af psykoterapi og andet behandlingsarbejde Hans Reitzel 2017
 • Hassing Pedersen, Jakob (red.): Perspektiver på supervision – en erhvervspsykologisk antologi“ Dansk Psykologisk forlag 2008

Materiale som skal læses, kan du finde i MitDP ca. 3 uger før kursusstart.

Godkendt til
Kurset er godkendt til den teoretiske del af Dansk Psykolog Forenings supervisoruddannelse og opfylder kravet om 30 timers teori om supervisionsprocessens teori og metode (19.2.4.). Kurset opfylder derudover supervisoruddannelsens krav om 20 timers supervision af supervision.

Om underviseren Grethe Bruun, cand.psych., specialist og supervisor i Psykoterapi og i Børnepsykologi - www.psykologgruppen-naestved.dk - tlf.nr.: 21 65 42 94

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København (DP)
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

 

Hos underviser Grethe Bruun
Jernbanegade14 A st.tv. Næstved
2 minutter fra stationen og der er gratis P-hus ved stationen, Grønvej 9.

Tid og varighed
3.-4. marts (DP), 5.-6. maj (Næstved), 15.-16. september (DP) og 24.-25. november 2025 (DP)
1., 3., 5. og 7. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 4., 6. og 8. dag kl. 9.00-16.30.
Varighed: 50 timer.

Tilmelding via DP.DK

Kursussekretær Gitte Jensen gje@dp.dk

Hypnose og supervision med Grethe Bruun

 

Arrangør: Psykologfagligt Selskab for Klinisk hypnose 25-26 november i DP

 

Erickson inspireret hypnose - trance i supervisionsprocessen - kroppens tale i supervisionsrummet - fænomenologi - kreativitet - resursearkæologi

Hypnose er dels metoder og dels et arbejdsrum, hvor trancetilstanden kan kombineres med de øvrige arbejdsmetoder, som deltagerne i forvejen anvender i supervision.


Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden: klinisk-hypnose.org


Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

 

Se programmet her.

Hypnose og selvværd

PSKH, København lørdag 7. marts 2020

ved psykolog Grethe Bruun

 

 

Indhold:

En dag med selvet som “hovedperson” hjulpet af hypnose metoder og konstruktive narrativer om selvet og relationen med selvet.

Fokus på at opbygge og værne om selvet via styrkelse af selv-respekt.

 

Vi kommer rundt i en vifte af metoder indenfor hypnose:

 1. Egostrenghtening metoder – jeg styrkende
 2. Mindfull hypnose – nuet og de indre dialoger
 3. Hvordan bevæge sig mellem forskellige sindstilstande (states) – fra sårbarhed til kraftfuldhed.
 4. Aktivering af sansning – bevægelse som fordybelse.     
 5. Skam og selvværd – heling af det højere selv – indre barn arbejde – reparenting.
 6. Qigong og hypnose.
 7. Positiv tænkning/ taknemmelighed – count your Blessings.

 

Undervisers navn og titel:

Grethe Bruun er specialist og supervisor i psykoterapi og i børnepsykologi. Grethe har tidligere undervist både for PSKH og DSKH. Hendes hovedarbejdsområder er supervision, hypnose og storytelling i terapi og i supervision, samt coaching af ledere.

Hun er forfatter til 2 bøger om hypnose, supervision og storytelling og har skrevet mange artikler hvoraf flere kan downloades gratis fra hendes hjemmeside www.psykologgruppen-naestved.dk

 

Målgruppe:

Psykologer som arbejder med hypnose

 

Teori og metode:

Hypnoterapi, narrativ terapi, teori om selvet.

Inspiration fra Maureen Røpke, Jeff Zeig, Jim Warnke, Stephen Gilligan, Lars Sørensen, Torben Rif.

 

Formål:

At udvide alment terapi arbejde med hypnoterapeutiske metoder til støtte for selvet og selvfortællingen.

 

Form:

Kursusdagen veksler mellem demonstration af metoder og oplæg fra Grethe Bruun, øvelser og refleksion i mindre grupper. Desuden fælles trancerejser. 

 

Skriftligt materiale:

Grethe Bruun & Per Nilsson: Hypnose i terapi og supervision, DPF 2012

To artikler, som sendes ud inden kurset:

Elkins, Roberts & Simicich: Mindful Self-Hypnosis for Self-Care: An Integrative Model and Illustrative Case Example, Amr. Journal of Clinical Hypnosis 61: 45-56., 2018

George Gafner: Ego Strengthening, 2011

Du får en velkomstmail ca. 2 uger før kursusstart.

Tidspunkter

Lørdag den 7. marts, kl. 10-17

Sted

Dansk Psykolog Forening, Stockholms gade 27, 2100 København Ø.

Priser

Pris medlemmer (HUSK at logge ind først)

 • Early Bird: 2.125 kr. pr. kursus.
 • Efter Early Bird: 2.550 kr. pr. kursus.

Pris ikke-medlemmer

 • Early Bird: 3.000 kr. pr. kursus.
 • Efter Early Bird: 2.550 kr. pr. kursus.

Ønsker du at blive medlem og spare yderligere, så skal du melde dig ind i PSKH FØRST, da systemet ellers ikke kan give dig medlemsrabatten.

Early Bird udløber den 7. februar 2020.

Sidste tilmelding: 27. februar 2020.

Alle priser er inklusive moms.

Forplejning

Priserne er inkl. morgenmad, frokost, kaffe/te, frugt og kage.

Tilmelding 

Sker via klinisk-hypnose.org.

Betaling

Sker via klinisk-hypnose.org.

Kontakt

Spørgsmål stilles til Formand, Mimi Nettelbladt på mobil 28 87 25 00 eller e-mail: pskh@dp-decentral.dk

                            

7. september 2018 i Præstø for 12 deltagere.

          James Warnke. M.A., MASW, LCSW, New Jersey and cand. psych. Grethe Bruun.

 

This workshop will focus on your development as a therapist or as a supervisor using the essential principles of Ericksonian practice. The methods we focus on will have an impact on both client/ supervisee and on therapist/ supervisor himself/herself. We want to strengthen your work as therapist /supervisor and simultaneously work from a self-compassionate point-of-view.

Focus will be on ego-strengthening with hypnosis and other strategies and on hypnotically informed communication in building the relationship between therapist and client and between supervisor and supervisee. We will have a double point-of-view: self-compassion and compassion for the other.

The workshop will utilize demonstrations by the two instructors, one supervising the other when working, processing methods with the participants and having group discussions.

It will include didactic instruction but emphasize experiential learning.  It is intended for those already practicing psychotherapy and/or supervision, who desire to bring their skills to the next level. 

The Masterclass will be in English, and we guarantee a good-humoured atmosphere to learn and take new steps together.  This is our 4th time working together.

 

James W. Warnke MA, MSW, LCSW is the former President of the New York Milton H. Erickson Society for Psychotherapy and Hypnosis.  He served on the faculty of the Institute’s Post Graduate Training Program for over twenty years as well as on its Board of Directors and was very briefly it’s Director of Training.  He has served on the faculty of the National Pediatric Hypnosis Training Institute (formally associated with the Society for Behavioral and Developmental Pediatrics) for twenty years.  He has been in independent practice of psychotherapy since 1981. 

Jim is a Priest of the Episcopal Church of the United States (Anglican).  He conducts a ministry of spiritual direction and retreats in the Diocese of Newark, New Jersey and at the General Theological Seminary in New York City.

 

Grethe Bruun, Psykologgruppen-Næstved arbejder med supervision, storytelling, hypnose, terapi og coaching af ledere. Grethe deltager som Jim i Masterclass hos Jeff Zeig, og har desuden været co-supervisor på Masterclass med Zeig i DK 2014.  Hun har undervist på DSKH´s Diplomuddannelse i hypnose og på kurser i Selskab for hypnose. Grethe er specialist og supervisor i psykoterapi og i børnepsykologi, har udgivet bøgerne: ”Storytelling i terapi og i supervision” og sammen med Per Nilsson ”Hypnose i terapi og i supervision”

 

Sted: Juulsvej 22, 4720 Præstø – parkering i indkørslen

Antal deltagere: max. 12

Tidspunkt: fredag 7/9 kl.9.30 - 17, kaffe fra kl. 9

 

Pris: 2.400 kr., inkluderer kaffe, te, frokost mv.

Tilmelding: Send en mail til grethe@psykologgruppen-naestved.dk, tlf.21 65 42 94

                     Husk navn, adresse, telefonnummer og e-mail til adresselisten.

                     Efter tilmelding modtager du en faktura til betaling.

                     Tilmelding bindende efter 1/7 2018

Grundkursus i Ericksonian hypnose

Del 1

Cand. Psych. Grethe Bruun

Fredag den 16. og lørdag den 17. februar 2018

 

 

 

Grethe Bruun er specialist og supervisor i psykoterapi og i børnepsykologi. Grethe har tidligere undervist både for PSKH og DSKH. Grethe har haft egen praksis siden 1989. Hun er forfatter til 2 bøger om hypnose, supervision og historiefortælling. Hun har skrevet mange artikler hvoraf flere kan downloades gratis fra hendes hjemmeside. www.psykologgruppen-naestved.dk

Ericksonian hypnose 

 

Ericksonian hypnose er inspireret af Milton H. Erickson banebrydende arbejde. Han var amerikansk psykiater og psykolog og udviklede brugen af hypnose fra den klassiske tilgang til at gå ud af boksen, være uærbødig og tilpasse hypnosen til den enkelte klient. Han tog udgangspunkt i den naturalistiske trance, som sker af sig selv og brugte et væld af metoder, spændende fra det direktive til det non-direktive og anså det ubevidste som et skatkammer af endnu ikke udfoldede muligheder. Kurserne vil have fokus på samarbejdsperspektivet mellem klient og terapeut og mellem supervisand og supervisor. Desuden fokus i hvordan kursister kan bruge allerede kendte arbejdsmetoder sammen med trance.

Inspiration fra Maureen Røpke, Jeff Zeig, Jim Warnke, Steven Gilligan, klienter og supervisander.

Kurserne er en indføring i metoder med fokus på, at deltagerne får afprøvet brug af trance via øvelser. Desuden vil der være demonstration af metoder ved underviser, brug af aktivt team og fælles trancerejser i gruppe.

 

Indhold:

Hypnosens fænomenologi

Trance som arbejdsramme om foretrukne arbejdsmetoder

Professionelt nærvær – sansning i supervision

Brug af spontan trance i terapi og i supervision

Tranceinvitationer – både klassiske og konverserende

Interviewet som råstof til skræddersyet trancearbejde

Mødet i samtalen – klientens ordbog

Hypnotisk sprog

Ideer til hypnosesessioner i moduler

Somatisk forankring af problem og resurser, herunder Footprintings

Fremtidsarbejde i hypnose – generalprøve på forestillingsplanet

Trancerejser ud fra et tema

 

Basislitteratur:

Grethe Bruun og Per Nilsson: Hypnose i terapi og supervision DPF 2012

Grethe Bruun: ”Storytelling i terapi og i supervision” DPF 2009 POD

Dan short, Betty Alice Erickson, Roxanna Erickson Klein: Hope & Resiliency – understanding the Therapeutic Strategies of Milton H. Erickson Crown House, UK 2009.

 

Grethe Bruun afholder 2 kurser, arrangeret af PSKH. Dette kursus er 1. del. 2. del afholdes lørdag og søndag den 26. og 27. maj 2018. Del 1 og 2 kan med fordel tages samlet, men udbydes hver for sig.  Se annoncering på selskabets hjemmeside www.klinisk-hypnose.org, i P-Magasinet og i DP’s kursuskalender. Deltagelse på del 2 forudsætter kendskab til hypnose.

Kurserne søges godkendte som meriterende i  forhold til specialistuddannelsen i psykoterapi med 12 timer under 12.4.4.2.3. og specialistuddannelsen i psykopatologimed 3 timer under 13.4.4.2.3.

Tid og sted: Fredag den d. 16. februar  kl. 10 – 17 og lørdag den 17. februar kl. 9 - 16 i DPs lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Early Bird pris ind til 16.12 2017 er 3.500 kr. for medlemmer,  4.000 kr. for ikke-medlemmer. Prisen er inklusiv frokost, frugt, kaffe/te og kage. Efter 16.12.2017 er prisen 4.500 kr. for medlemmer, 5.000 kr. for ikke-medlemmer. Priserne er inklusiv morgenmad, frokost, frugt, kaffe/te og kage.

Tilmelding sker på selskabets hjemmeside, www.klinisk-hypnose.org, under menupunktet ”Kurser og tilmelding”. Spørgsmål vedr. kurset kan rettes til: grethe@psykologgruppen-naestved.dk

 

 

 

Grundkursus i Ericksonian hypnose

Del 2

Cand. Psych. Grethe Bruun

Lørdag den 26. og søndag den 27. maj 2018

København

 

 

Grethe Bruun er specialist og supervisor i psykoterapi og i børnepsykologi. Grethe har tidligere undervist både for PSKH og DSKH. Grethe har haft egen praksis siden 1989. Hun er forfatter til 2 bøger om hypnose, supervision og historiefortælling. Hun har skrevet mange artikler hvoraf flere kan downloades gratis fra hendes hjemmeside. www.psykologgruppen-naestved.dk

Ericksonian hypnose 

 

Ericksonian hypnose er inspireret af Milton H. Erickson banebrydende arbejde. Han var amerikansk psykiater og psykolog og udviklede brugen af hypnose fra den klassiske tilgang til at gå ud af boksen, være uærbødig og tilpasse hypnosen til den enkelte klient. Han tog udgangspunkt i den naturalistiske trance, som sker af sig selv og brugte et væld af metoder, spændende fra det direktive til det non-direktive og anså det ubevidste som et skatkammer af endnu ikke udfoldede muligheder. Kurserne vil have fokus på samarbejdsperspektivet mellem klient og terapeut og mellem supervisand og supervisor. Desuden fokus i hvordan kursister kan bruge allerede kendte arbejdsmetoder sammen med trance.

Inspiration fra Maureen Røpke, Jeff Zeig, Jim Warnke, Steven Gilligan, klienter og supervisander.

Kurserne er en indføring i metoder med fokus på, at deltagerne får afprøvet brug af trance via øvelser. Desuden vil der være demonstration af metoder ved underviser, brug af aktivt team og fælles trancerejser i gruppe.

 

Indhold:

Sammensatte hypnosemetoder

 1. og 3. generations hypnose

Posthypnotiske suggestioner og afslutning af sessioner

Leg med hypnotisk sprog – follow – lead – pace

Minimalistisk træning i hypnose

Historier og hypnose - at vikle en historie rundt om en problemstilling

Trancefordybelse via sammensatte historier

Brobygning mellem resursehistorier og problemhistorier

Fremtidsarbejde i hypnose – ”Tilbage fra fremtiden”

Fælles tredje i form af billeder, rekvisitter og Footprintings

Hypnose og supervisionsteamet

Trancerejser i gruppe supervision

 

Basislitteratur:

Grethe Bruun og Per Nilsson: Hypnose i terapi og supervision DPF 2012

Grethe Bruun: ”Storytelling i terapi og i supervision” DPF 2009 POD

Dan short, Betty Alice Erickson, Roxanna Erickson Klein: Hope & Resiliency – understanding the Therapeutic Strategies of Milton H. Erickson Crown House, UK 2009.

 

Grethe Bruun afholder 2 kurser, arrangeret af PSKH. Dette kursus er 2. del. 1. del afholdes fredag og lørdag den 16. og 17. februar 2018. Del 1 og 2 kan med fordel tages samlet, men udbydes hver for sig.  Se annoncering på selskabets hjemmeside www.klinisk-hypnose.org, i P-Magasinet og i DP’s kursuskalender. Deltagelse på del 2 forudsætter kendskab til hypnose.

Kurserne søges godkendte som meriterende i  forhold til specialistuddannelsen i psykoterapi med 12 timer under 12.4.4.2.3. og specialistuddannelsen i psykopatologimed 3 timer under 13.4.4.2.3.

Tid og sted: Lørdag den d. 26. maj  kl. 10 – 17 og søndag den 27. maj kl. 9 - 16 i DPs lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Early Bird pris ind til 26. marts 2018 er 3.500 kr. for medlemmer,  4.000 kr. for ikke-medlemmer. Efter 26. marts 2018 er prisen 4.500 kr. for medlemmer, 5.000 kr. for ikke-medlemmer. Priserne er inklusiv morgenmad, frokost, frugt, kaffe/te og kage.

Tilmelding sker på selskabets hjemmeside, www.klinisk-hypnose.org, under menupunktet ’Kurser og tilmelding’. Spørgsmål vedr. kurset kan rettes til: grethe@psykologgruppen-naestved.dk

Masterclass i supervision

Fortløbende supervisionsgruppe med 3 kursusdage pr. semester

Masterclass betyder, at du kommer med i en gruppe af psykologer, som arbejder med supervision og vil videre med ”håndværket”.
Masterclass er for dig som superviserer psykologer og /eller andre faggrupper og vil arbejde med at udvikle dine færdigheder og din profil som supervisor og få mod og inspiration til nye skridt.
Masterclass er en workshop, hvor GB demonstrerer supervisionsmetoder, og Masterclass har fokus på supervisionens proces og metoder med udgangspunkt i deltagernes praksis.
Deltagerne træner i mindre grupper, hvor positionerne er: supervisor – supervisand - konsulent for supervisor. Samme positionering med tre personers grupper trænes foran hele Masterclassgruppen, som giver anerkendende feedback på anvendte metoder og på stil… og ligeså væsentligt drøfter andre mulige veje. Supervisionsteori inddrages i forhold til de supervisioner, som foregår i Masterclass.

Arbejdsmetoder:

 • - Demonstration af supervisionsmetoder v. GB
 • - Case præsentationer og supervision på disse. 
 • - Indre dialoger hos supervisor – om forstå teori på en personlig faglig måde og integrere den med egne foretrukne arbejdsmåder. 
 • - Supervision af deltagernes supervisionsforløb.
 • - Supervision med brug af forskellige former for teams.
 • - Supervision ud fra deltagernes referencerammer.

Antal deltagere: max. 8
Kursuspris: 2.300 kr.pr. gang inkl. kaffe/te, frokost mv. og materialer.
Nye medlemmer optages løbende.

Jernbanegade 14 A st.tv, 4700 Næstved, mobil 21 65 42 94
Underviser: Psykolog Grethe Bruun, specialist og supervisor i psykoterapi og i børnepsykologi.

Masterclass: Resilience, Hope and spirituality in supervision

                    3 Days: 14.-16. september 2016 in Præstø for 12 participants.

Med James Warnke. M.A., MASW, LCSW, New Jersey and psychologist Grethe Bruun

Supervisors care for clients by caring for their therapists.  Supervisors care for therapists by caring for them personally, by caring for and monitoring the quality of their work with clients, and by not only teaching technical skills but even more essentially fostering resilience and hope in their supervisees by helping them and encouraging them to tap into the depths of their own personal spiritualties.  There are deep forces for good and for growth and change and resilience in the world, in the person, in the work.  Access to these deep stirrings is essential to the lifework of the therapist and the emerging health and wellbeing of the client. 

By tapping into what is deepest within ourselves, we can help others tap into the deepest within themselves. 

The workshop will utilize demonstrations by the two instructors, one supervising the other when working, processing method with the Masterclass participants, and leaving space for some of the participants to work directly in class with their therapist or supervisor role and for others to be in the clients or supervisees position, participating in processing and group discussions.

The Masterclass will be in English and we guarantee a good-humoured atmosphere to learn and take new steps together.   

James W. Warnke MA, MSW, LCSW is the former President of the New York Milton H. Erickson Society for Psychotherapy and Hypnosis.  He served on the faculty of the Institute’s Post Graduate Training Program for over twenty years as well as on its Board of Directors and was very briefly it’s Director of Training.  He has served on the faculty of the National Pediatric Hypnosis Training Institute (formally associated with the Society for Behavioral and Developmental Pediatrics) for twenty years.  He has been in independent practice of psychotherapy since 1981. 

Jim is a Priest of the Episcopal Church of the United States (Anglican).  He conducts a ministry of spiritual direction and retreats in the Diocese of Newark, New Jersey and at the General Theological Seminary in New York City. 

Grethe Bruun, Psykologgruppen-Næstved arbejder mest med supervision, storytelling, hypnose, terapi og coaching af ledere. Grethe deltager som Jim i Masterclass hos Jeff Zeig, og har desuden været co-supervisor på Masterclass med Zeig i DK 2014.  Hun underviser på DSKH´s Diplomuddannelse i hypnose og på kurser i Selskab for hypnose. Grethe er specialist og supervisor i psykoterapi og i børnepsykologi, har udgivet bøgerne: ”Storytelling i terapi og i supervision” og sammen med Per Nilsson ”Hypnose i terapi og i supervision”

Place: Juulsvej 22, 4720 Præstø
Participants: max. 12
Time: Wednesday 10-17, Thursday 9-17, Friday 4/9 kl. 9-15

Fee: 6.200 kr., inkluderer kaffe, te, frokost mv.

Tilmelding: Send en mail til grethe@psykologgruppen-naestved.dk, tlf.21 65 42 94
Husk navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Depositum 1.500 kr. indsættes på konto i Sydbank 6060 0002103446
Tilmelding bindende efter 1/2 2016, depositum betales ikke tilbage.       

Masterclass i Hypnose med Jeff K. Zeig hos psykolog Grethe Bruun
Torsdag 4. september til søndag 7. september 2014
Juulsvej 22,4720 Præstø
Sprog engelsk

Jeff K. Zeig Ph.d., grundlægger og direktør for Milton H. Erickson Foundation i Phønix, Arizona, leder af flere internationale konferencer bl.a. The Evolution of Psychotherapy og International Congresses on Ericksonian Approaches to Hypnosis and Psychotherapy.

Det er med stor fornøjelse, jeg inviterer dig til deltagelse i Masterclass med verdensstjernen Jeff Zeig. Jeg har deltaget i Masterclass med ham i New York og oplever han som et utrolig vidende og også meget venligt menneske og fik i den forbindelse lyst til at invitere ham til Danmark.
Masterclass betyder, at vi pudser vores kunnen inden for hypnose af i gruppen og samtidig får inspiration fra Jeff.
Hver dag har vi 6 sessions, som veksler mellem at Jeff laver en terapisession med en af deltagerne, og derefter laver 3 deltagere en session foran resten af gruppen, hvor en er terapeut, en klient og en supervisor. I terapeut og supervisorrollen bliver I spurgt, hvad I gerne vil træne og får efterfølgende feedback på forløbet af sessionen. Alle får prøvet alle 3 roller og bliver klient for Jeff i løbet af de 4 dage. Alt foregår på engelsk.
Hver session varer ca. en time, og vi holder pauser imellem, ligesom der bliver en times frokostpause.

Deltagere: 12 læger og psykologer – kurset er pt. fuldt booket!
Pris: 8.200 kr. inkl. forplejning, kaffe/te, frisk frugt, frokost for 4 kursusdage
Tidspunkt: torsdag 4.september til søndag 7. september – hver dag kl. 9 – ca. 17
Der vil være te/ kaffe fra kl. 8.45 i køkkenet

Sted: Juulsvej 22, 4720 Præstø
Arrangør: Psykolog Grethe Bruun

grethe@psykologgruppen-naestved.dk, tlf.+ 45 21 65 42 94

Ericksonian hypnotherapy: stepping into possibility
Med Susan Dowell and Grethe Bruun
3 dages workshop på Hotel Kirstine, Næstved 28/5-30/5 2015

Buzzwords for our work together: traumas, dreams and resources using Footprintings to facilitate a creative process of change, stepping into possibilities and dreaming for change.
The Workshop will focus on the essential principles of Ericksonian practice: suggestion, pattern interruption, reframing, utilization, Ego State Therapy, connecting to the body, turning symptoms into possibilities.

It will include didactic instruction but emphasize experiential learning. The workshop is for those already practicing psychotherapy and hypnotherapy who desire to bring their skills to the next level.
The workshop will utilize brief talks, demonstrations by the instructors, and practice in dyads and small groups.
The workshop will be in English, and we guarantee a good-humoured atmosphere for working together and learning new steps.

Susan Dowell, LCSW, MA, BCD, Co-Director of CATCH (Center for Advancement of Training in Clinical Hypnosis) has been teaching hypnosis for over 20 years. Susan was a long-time member of the Education Committee for ASCH (American Association of Clinical Hypnosis) and has recently served twice on their Executive Committee. She is an Approved Consultant with ASCH and continues her studies by regularly participating in a Master Class with Dr. Jeff Zeig. She is also the developer of Footprintings, a dynamic new treatment approach for working with Ego States.

Grethe Bruun, cand.psych. specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Grethearbejder mest med supervision, storytelling, hypnose, terapi og coaching af ledere. Grethe deltager også i Master Class hos Jeff Zeig. Hun underviser i Dansk Psykologforening, på DSKH´s Diplomuddannelse i hypnose og på kurser i Selskab for hypnose. Grethe har udgivet bøgerne: ”Storytelling i terapi og i supervision” og sammen med Per Nilsson ”Hypnose i terapi og i supervision”

Sted: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved +45 55 77 47 00
Enkeltværelse i forbindelse med kurset 800 kr. Dobbeltværelse 945 kr. Bestil selv.

Deltagerantal:16-20
Tidspunkt: torsdag 28/5 2015 10-17, fredag 29/5 2015 9-17, lørdag 30/5 2015 kl. 9-15
Pris: 5.750 kr.
Tilmelding: Send en mail til grethe@psykologgruppen-naestved.dk, +45 21 65 42 94

Husk navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Depositum 1.000 kr. indsættes på kontonummer 6060 0002103446
Tilmelding bindende efter 1/1 2015. Depositum betales ikke tilbage.

Artikel: Fodaftryk i ni farver

Footprints og hypnose

Det fælles tredje i en session

”Hvilken farve fodaftryk vil du have?” spørger terapeuten. Scenen er Masterclass i New York med Jeff Zeig[2], og det er min tur til at være klient i en session. Jeg er rejst af sted for at lære mere om ericksoniansk terapi, så jeg vælger de lilla. Milton H. Erickson var farveblind, og lilla var en af de eneste farver, han kunne se, så farven er også blevet et symbol på hans arbejdsmåde. Terapeuten beder mig placere fodaftrykkene på gulvet og stå på dem på strømpesokker og mærke positionen. ”Mærk hvad du er i kontakt med, når du står der”, lyder instruktionen. Det bliver indledningen på en session, hvor de udlagte fodaftryk kommer til at repræsentere en resurse side, som terapeuten adresserer flere gange undervejs i sessionen. Fodaftrykkene bliver et slags anker, og det er nemt at have en relation med dem og dermed en stærk tråd til det, de repræsenterede. Efterhånden er det tilstrækkeligt bare at kaste et blik på dem, og resursesiden aktiveres sansemæssigt.

Footprints er et materiale udviklet af den amerikanske terapeut Susan Dowell[3] til brug i terapi.  Hun har oprindeligt tegnet rundt om et par fødder og arbejdede i de første år med footprints i filt. Senere har hun fået lavet en prototype i et blødt vinyl materiale, som gør dem behagelige at røre ved. Footprints eller fodaftryk består nu af en pose med ni par fodaftryk i forskellige farver: grøn, lilla, rød, orange, gul, sort, grå, blå og hudfarvet. Farverne får ofte stor betydning for det, klienten vælger at lade fodaftrykkene repræsentere, og det er klienten, som bestemmer, hvad farven repræsenterer.

Footprints er et projektivt materiale, som klienten kan bruge som hjælp til at undersøge sine problemstillinger. Fodaftrykkene kan illustrere øjebliksbilleder af forskellige sider af personligheden, egostates eller forskellige positioner.

I sessionen kan klienten bevæge sig mellem de forskelige fodaftryk og udtrykke det, som positionen repræsenterer. Fodaftrykkene kan både bruges som positioner, som klienten rent fysisk kan stille sig på og som det fælles tredje lagt ud på bordet eller på gulvet som mentale repræsentationer af positionerne og give et visuelt udtryk at arbejde videre med i sessionen.

 

Indirekte arbejde med fodaftryk

Hypnosen har den antagelse, at løsningen ofte ligger i problemet, og at klienten selv har adgang til via hypnose at finde sin nøgle. Fodaftrykkene kan f.eks. bruges til at arbejde med en klassisk hypnosemodel, hvor det første par fodaftryk repræsenterer den nuværende uønskede situation/ position og det næste par repræsenterer den ønskede situation/ position. Her følger et eksempel:  

En klient giver udtryk for ikke at være helt tilpas med sit speciale indenfor sit fag og finder først et par hudfarvede fodaftryk, som repræsenterer denne position, lægger fodaftrykkene på bordet foran sig og giver positionen flere ord med på vejen. Derefter finder han et par blå fodaftryk, som repræsenterer den ønskede position. Da han bliver spurgt: ”Er der noget der hindrer dig i at gå hen på de blå fodaftryk?” svarer han med at lægge et par orange fodaftryk lidt ind over hælene på de blå og siger ”De snapper mig i hælene.” I sessionen bliver det ikke nærmere uddybet, hvad der snapper i hælene, for klienten er selv helt klar over hvad, det er. På denne måde kan fodaftrykkene også være medvirkende til et mere indirekte arbejde, hvor det ikke er nødvendigt med så mange ord og forklaringer. Senere bliver der spurgt: ”Hvad vil du gøre ved det?” Klienten sidder lidt, læner sig så frem og siger: ”Flytte dem!” Han taler om de orange fodaftryk og på symbolplanet betyder det at flytte nogle forhindringer. Her kan der efterfølgende arbejdes med en trance med fokus på alt det, som støtter klienten i at flytte forhindringer her-og-nu, se tilbage over livlinjen og finde andre situationer, hvor klienten har flyttet forhindringer med et positivt resultat.

Ud over at tale fra de forskellige fodaftryk kan supervisanden også stå på fodaftrykkene og opleve den forskellige fodstilling og dermed holdning, som går hele vejen op gennem kroppen. Den måde, vi står på, giver også vidt forskellige oplevelser og udsyn. Klienten kan eksperimentere med sin grounding i den forstand som hedder standing your ground, at stå op for sig selv ud fra de værdier, som klienten læner sig op ad i livet. Fodaftrykkene kan også bruges til at arbejde med progression, den fremtidige ønskede position. Klienten kan stå på fremtidsfodaftrykket og forankre en ny fortælling kropsligt, trække tråde til tidligere oplevelser, som støtter fremtidsfortællingen, støtter den ønskede position. 

Hvis klienten ønsker det, kan mobiltelefonen bruges som huskeseddel til at tage et billede af fodaftrykkene, som fortløbende kan minde klienten om de indsigter og beslutninger, som sessionen har bragt med sig.

 

Fodaftryk som mentale bogmærker

Susan Dowell arbejder med ericksoniansk hypnose og har udviklet fodaftrykkene til brug i hypnosesessioner, hvor hun ofte arbejder med forskellige egostates eller deljeger.

Fodaftrykkene konkretiserer et egostate ved at være en fysisk repræsentation. Susan Dowells formulering er: ”Footprintings are Mental Bookmarks for Ego State”.

Et bogmærk minder os også på, hvor vi kom til og kan så yderligere forbinde de enkelte sessions, og temaer kan genoptages over flere sessions.

Fodaftrykkene kan anvendes på utallige måder afhængig af klienten. I en session kan de blive et fælles tredje i en session, hvor vi leger med positioner og forskellig placering af fodaftryk og dermed åbner nye muligheder.

Idet fodaftrykkene placeres fysisk i rummet, lægges op til en eksternalisering på flere måder, dels kan klient og terapeut tale om fodaftryk positionerne udenfor klienten, og dels får klienten mulighed for at være i en observerende position i forhold til fodaftrykkene. Derudover har klienten også den eksperimentelle mulighed i sessionen at se, opleve, mærke fodaftryk positionen, på det eksistentielle plan være i positionen med alt hvad det indebærer af oplevelsen af virkeligheden. Alle positioner bliver husket med sansning: fornemmelser, følelser og tanker...

Et fodaftryk kan afsætte et mentalt indtryk, da fx to forskellige positioner med hver sit fodaftryk kan tale sammen, og et dilemma kan blive tydelig i det fysiske rum, når fodaftrykkene er lagt ud af klienten, som nu kan sidde på sidelinjen og interessere sig for relationen mellem fodaftrykkene. Denne mulighed giver ofte nye indsigter og åbninger for klienten, som ”ser på en afstand”.

 

Session med fodaftryk og hypnose

Her følger en genfortælling af en længere session med brug fodaftrykkene, trance og flere andre arbejdsmåder:

En supervisand, som deltager i en uddannelsesgruppe, vil gerne undersøge sin nysgerrighed i forhold til, hvad hun videre skal beskæftige sig med i arbejdslivet. Hun stiller sig selv et par spørgsmål, omkring nysgerrigheden: Hvad skal den bruges til? Hvad er det næste skridt? Samtidig giver hun klart udtryk for: ”Jeg vil ikke ud i 700 millioner retninger!”

Supervisor foreslår at finde et par fodaftryk for det nuværende ståsted. Supervisanden vælger et par grå fødder og sætter følgende ord på ”Spændthed og nervøsitet” og giver derefter udtryk for at have brug for tålmodighed. Et par lilla fodaftryk symboliserer tålmodigheden og positionen undersøges. Supervisor opfordrer supervisanden til at foretage en kropsscanning. Efterhånden som supervisanden opmærksomt har mærket hele kroppen igennem, trækker hun vejret dybere og står med god tyngde på positionen og får gen-forbundet sig med tillid og giver udtryk for,” at det mærkes som energibobler helt ud i fingerspidserne.”

Næste skridt for supervisanden bliver repræsenteret ved et par røde fodaftryk, og hun siger: ”Jeg er nysgerrig… jeg får lyst til at gå videre.”

Supervisanden henter nu et par blå fodaftryk, som repræsenterer hendes længsel og lægger dem ved siden af sig på gulvet. Stiller sig igen på de røde fodaftryk, og supervisor forstærker position ved at sige: ”På din måde, i dit tempo med tålmodighed…”

Supervisanden giver udtryk for at være helt afspændt i kroppen med et spændt fokus i brystet. Supervisor: ” Læg de 699 millioner væk og vælg en retning … mærk fokus… hvad længes du efter?”

Supervisanden står et øjeblik med lukkede øjne og henter så de blå fodaftryk og beder om, at hun kan sidde ned med fødderne hvilende på de blå fodaftryk.

Herefter går supervisanden ind i en spontan trance, som supervisor forstærker ved at bede en af de øvrige gruppedeltagere om at gentage de ord, som supervisanden har udtalt om længslen.[4] Ordene fungerer som et ekko for supervisanden, som nu hører sine egne ord gentaget udefra.

I trancen får supervisanden kontakt med en indre vejleder. Supervisor giver tid til, at supervisanden kan føre en samtale med den indre vejleder i trancen. Da supervisanden er klar til at gå videre i supervisionsprocessen, foreslår supervisor at finde et tilpas første skridt, i tilpas retning og i en tilpas hastighed. Supervisanden stiller sig igen på de røde fodaftryk og mærker fornemmelsen af, at der åbner sig en vej: ”Jeg mærker muligheder og et strejf af nysgerrighed. Jeg har også en god tyngde i fødderne!”

Supervisor stiller test spørgsmålet:” Tilpas tyngde til at gå din vej?”  Supervisandens svar er: ”Gode tunge trekking sko, som har været brugt før.”

Da supervisanden både med sin metafor trekking sko og med sine udtalelser i løbet af supervisionen har vist, at det er en anstrengende vej, hun skal gå, vælger supervisor, at gruppedeltagerne hver især får mulighed for at bakke hende op. Inspireret af supervisandens spirituelle orientering i kontakten med en indre vejleder og af præsters konstruktive brug af velsignelser, foreslår supervisor, at gruppedeltagerne på skift stiller sig bag supervisanden, som fortsat står på de røde fodaftryk (næste skridt), lægger en hånd på hendes skulder og giver hende en velsignelse til rejsen. Flere lægger en hånd på uden ord, andre siger: ”Velsignet rejse… med store tunge trekking sko… tillid til og tillid på din rejse…”

Denne supervisionsproces beskæftiger sig med fire positioner: den nuværende – grå fodaftryk, tålmodigheden – lilla, længslen – blå og endelig næste skridt – rød. Positioner er nemme at fastholde, når de repræsenteres af fodaftrykkene i rummet. Desuden har supervisanden en yderst kreativ måde at forholde sig til dem på og tager selv flere gange initiativ til at inddrage et tidligere fodaftryk igen, hvor det er meningsfuldt for hende i supervisionsprocessen.

Undervejs anvendes dialog med supervisanden og den spontane trance forstærkes.

Det er også en mulighed, at supervisor inviterer i en trance, som ofte er en meget produktiv tilstand for supervisander til problembearbejdningen og til at gen-forbinde sig med resurser, finde gemte og glemte færdigheder frem igen.

Supervisor bruger en palet af metoder fra det direktive: ”Læg de 699 millioner væk og vælg en retning…” til at give resonans ved at gentage supervisandens egne ord, til at støtte og forstærke den spontane trance, som viser sig at være yderst produktiv for supervisanden. Endelig bruges teamet både til at være ekko for supervisanden ved at give supervisandens egne ord om længslen tilbage og til at give supervisanden en velsignelse på rejsen og dermed støtte supervisandens spirituelle rejse.

Efterfølgende giver flere fra teamet udtryk for, at selve ordet velsignelse havde kaldt på noget andet og dybere i dem, end hvis supervisor havde bedt dem ønske supervisanden held og lykke på rejsen.

Fodaftryk og kanten af boksen

Langt de fleste mennesker lever i nogle faste forestillinger dels om sig selv, og dels om hvad der kan lade sig gøre i deres livssituation, lever billedlig talt i en boks. Fodaftryk arbejdet kan være med til at undersøge kanten af boksen, se sig selv fra nye vinkler, både opleve fodaftryk positionerne indefra ved at stå på positionen eller ved at tale om, hvad hver position betyder for hele sansningen, se på relationen mellem de forskellige positioner og på klientens egen relation med positionerne. Når nye muligheder forankres somatisk, undersøger vi kanten af boksen og tænker ud af komfort zonen.

Fodaftrykkene udfordrer klienternes mønstre både i tænkning og i handling og via en eksternaliseret undersøgelse af fodaftryk positionerne, kan der opstå, ofte spontant, større klarhed for klienten på, hvad der er den foretrukne position.

Terapeuten kan afslutte sessionen med en invitation til trance, som forankrer det, som klienten er kommet på sporet af: ”Du kan læne dig ind i ryglænet og samtidig kan du læne dig ind i alt det, som støtter dig i at være på den (farve) fodaftryks position... og til enhver tid i dit liv, kan du læne dig ind i et ryglæn, uanset hvor du er og uanset hvem du er sammen med… og mens du gør det, kan du samtidig fokusere på: hvem og hvad, der bakker dig op i det, som du vil… og i at være som du ønsker…”


 Artiklen publiceres i Tidskrift for hypnose maj 2013

 Direktør for Erickson Instituttet i Phønix Arizona og uddannet af Milton H. Erickson.

 SusanHDowell@aol.com

 Henrik Wengel: ”Supervision i grupper – rejsen til og fra problemet” og Grethe Bruun & Per Nilsson: ”Hypnose – i terapi og i supervision”

 

Artikel: Fodaftryk i ni farver

 Fodaftryk i ni farver - et anderledes værktøj i supervision Psykolog Nyt 3/2013

Læs mere her

Hypnose i terapi og i supervision – introduktion til en poetisk metode 
af Grethe Bruun og Per Nilsson

 

Indholdsfortegnelse:
 Indledning

Kapitel 1
Hypnose og trancearbejde

Trance i Freuds lejlighed i Wien

Juletræshistorie

Tranceinvitation og tranceinduktion

At gå i Ericksons fodspor

Hvad har vi lært af Erickson?

Den afrikanske violkvinde

7 stikord på Ericksons intervention

Kamelhistorie

Sneboldeffekten

 

 

Kapitel 2

Oplevelser på rejsen i den hypnotiske trancetilstand - hypnosens fænomenologi

Hvad er hypnose?

Hypnose som procedure

Hypnose som produkt – den hypnotiske trance

Dissociation

Tidsopfattelsen i trance

Regression

Progression

Hukommelse og trance

Kroppen og trance

Smerteoplevelse

Lidt mere om dissociation og et eksempel fra praksis

Nogle nyere teorier om hypnosens substans

 

 

Kapitel 3

Det indre kors mange stemmer - interviewet som råstof

Basis i terapi og i supervision

Interviewet som råstof

Interviewmetode: At lytte efter et resursetema og bruge det i en

hypnosesession

Den nuværende uønskede situation og den fremtidige ønskede situation

Case-eksempel – baggrundshistorie, problemhistorie, resurser

Pro – en fortællemodel omsat til interveiwmodel

 

Kapitel 4

Tranceinvitation

Case – konverserende tranceinduktion

1. Øjenrulnings induktion

2. Fokusering på vejrtrækningen, nedtælling og fordybelse af trancen

3. Omvendt tælleteknik

4. Tælle distraktionsteknik

5. Fokusering 3-2-1

Fokuseringsteknikker med rødder i Ericksons arbejdsmetode

1. Trepunktsopmærksomhed

2. De magnetiske hænder

3. Trappen og have – induktions- og fordybelsesteknik

4. Det sikre sted

 

 

Kapitel 5

Rummeligt mulighedsskabende sprog

Fortælling fra praksis med hypnotisk sprog

Hypnotisk sprog

Nominalisationer

Truismer

Anticipations signaler

Suggestioner

Dobbeltbind

Interspersal technique

Historier og hypnotisk sprogbrug

Historien om drengen og elefanten

Analyse af hypnotisk sprog og invitationer til fordybelse og trance i

historien

 

 

Kapitel 6

At nyttiggøre alt i terapi og i supervision

Analyse inden en hypnosesession

Utilization – at nyttiggøre alt

Opbygning af første session

Hypnose med nyttiggørelse af klientens materiale

Nyttiggørelse af den produktive trance

 

Kapitel 7

Somatisk forankring af resurser, problem og løsninger

Somatisk forankring i sproget

Case-eksempel - at grine og tisse i bukserne

Trancetale med progressiv afslapning

Forankring af resurser

Selvhypnose

Hjemmearbejde mellem hypnosesessions

 

Kapitel 8

Eksternalisering som arbejdsmetode

Trance og indre kontrol i terapi – forankring inden mødet med nyt

materiale

Case-eksempel med dreng – sikkerhedszone og zoom

Metoder til at fremme dissociering i terapi

Case-eksempel eksternalisering i forhold til angst – ”Den nervøse vagt-

Hund

Case-eksempel med metaforisk intervention – ”Kufferten sprang op”

Vanddråben som eksternalisering metafor

Centrering og eksternalisering af stress

 

Kapitel 9

At vikle historier rundt om en problemstilling

Historier i terapi

Historie til angst og håbløshed

Historie til dårlig samvittighed og skyldfølelse

Historien om tulipanen og sommerfuglelarven

 

Kapitel 10

Fremtidsforestillinger trækker i nuet og nuet skubber til fremtiden

Case – stress og den lange livgivende vintersøvn

Trancetalen

At arbejde med fremtiden i hypnose

At bruge nuet indirekte – fortidskrystalkugler

Hypnotisk aldersprogression og visualisering af krystalkugler

Posthypnotiske suggestioner og alders progression

Terapi i moduler

At invitere i trance og bruge haven

Fremtid i hypnose

 

 

 

Kapitel 11

Supervision og hypnose

Supervision af hypnose og supervision af supervision

Tørresnoren i supervisionsgrupper

Supervisionsmodel- Ekkodalen

Eksempel på Ekkodalen i gruppesupervision

Supervision med kreativ problemløsning i hypnose

 

Kapitel 12

Hypnose og historier i supervision

Supervision på supervisorrollen

Danseskolen

Supervisor som dirigent for processen i supervisionsgruppen

Supervisandens kommentar

Supervisionsproces – resonans og produktiv trance

Trance og historier i forhold til at styre arbejdsmængden

Historien om chaufføren

Historien om kunstneren

Trance og historier som opvarmning til supervisionsprocesser

Historien om glædens bank

Historien om vanddråben

Historier som fælles tredje i hypnosen

 

Kapitel 13

Future pace i supervision

Supervisionseksempel ed fremtidskrystalkugler

Future pace – honningdepoter

Supervisionsmetafor – problemlandet og honningkrukkelandet

Brobygning mellem resursehistorier og problemhistorier

Trancerejser i gruppesupervision

1. Se tilbage over livet på din 80års fødselsdag

2. Livslinje-rejse

3. Billedrejse – det modsatte billede og det tredje billede

Depotsupervision – en form for future pace

 

Kapitel 14

Supervision med hypnose– intervention i moduler

Hypnose som moduler – et supervisionseksempel

Trancetale

Historien om kvinden med de to genstridige ben

Supervisionsmoduler

Analyse af supervisionen

Gruppesupervision med brug af trance og historie

 

Kapitel 15

Minimalistisk træning i hypnose

Minimalistisk øvelse 1: Hypnose – intervention i moduler

Minimalistisk øvelse 2: ”Håndarbejde”

Minimalistisk øvelse 3:

Minimalistisk øvelse 4: At nyttiggøre alt, som sker til en trance-

fordybelse

Minimalistisk øvelse 5:Future pace – zone for nærmeste udvikling

Minimalistisk øvelse 6: Teamet som konsulent for supervisor

Minimalistisk øvelse 7: Balance i terapeutrollen eller i supervisor-

rollen.

Efterord

Litteratur

Liste over historier og trancerejser

Stikordsregister